Zadzwoń: 502 460 650

Napisz: biuro@drexit.pl

Odbiór odpadów Nowy Tomyśl

Drexit odbiór odpadów

Odbiór odpadów przemysłowych i komunalnych

O firmie

DREXIT to prężnie rozwijająca się firma, powstała z myślą o zaspokojeniu potrzeb Klientów w obszarze gospodarki odpadami.

Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala oferować usługi na najwyższym poziomie, które przynoszą korzyści zarówno naszym Klientom jak i środowisku naturalnemu.

W trosce o kompleksowość naszych usług poszerzyliśmy naszą ofertę o: niszczenie danych, koszenie traw i pielęgnację terenów zielonych, zamiatanie placów i ulic oraz usługi transportowe.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

odbiór odpadów nowy tomyśl

Utylizacja odpadów

Odpady, które możemy od Ciebie odebrać.

01 01 - odpady z wydobywania kopalin

01 01 01 Odpady z wydobywania rud metali (z wyłączeniem 0101 80)

01 01 02 Odpady z wydobywania kopalin innych niż rudy metali

01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu

01 03 - Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 04* Odpady z przeróbki rud siarczkowych powodujące samoczynne zakwaszenie środowiska w czasie składowania

01 03 05* Inne odpady poprzeróbcze zawierające substancje niebezpieczne (z wyłączeniem 01 03 80)

01 03 06 Inne odpady poprzeróbcze niż wymienione w 01 03 04, 01 03 05, 01 03 80 i 01 03 81

01 03 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki rud metali

01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07

01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 10

01 03 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych zawierające substancje niebezpieczne

01 03 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud metali nieżelaznych inne niż wymienione w 01 03 80

01 03 99 Inne niewymienione odpady

01 04 - Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 07* Odpady zawierające substancje niebezpieczne z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 08 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 09 Odpadowe piaski i iły

01 04 10 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 11 Odpady powstające przy wzbogacaniu soli kamiennej i potasowej inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 12 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne niż wymienione w 01 04 07 i 01 0411

01 04 13 Odpady powstające przy cięciu i obróbce postaciowej skał inne niż wymienione w 01 04 07

01 04 80* Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla zawierające substancje niebezpieczne

01 04 81 Odpady z flotacyjnego wzbogacania węgla inne niż wymienione w 01 04 80

01 04 82* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych zawierające substancje niebezpieczne

01 04 83 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud siarkowych inne niż wymienione w 01 04 82

01 04 84* Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) zawierające substancje niebezpieczne

01 04 85 Odpady z flotacyjnego wzbogacania rud fosforowych (fosforytów, apatytów) inne niż wymienione w 01 04 84

01 04 99 Inne niewymienione odpady

01 05 04 Płuczki i odpady wiertnicze z odwiertów wody słodkiej

01 05 05* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową

01 05 06* Płuczki i odpady wiertnicze zawierające substancje niebezpieczne

01 05 07 Płuczki wiertnicze zawierające baryt i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08 Płuczki wiertnicze zawierające chlorki i odpady inne niż wymienione w 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99 Inne niewymienione odpady

02 01 - Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia

02 01 02 Odpadowa tkanka zwierzęca

02 01 03 Odpadowa masa roślinna

02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 06 Odchody zwierzęce

02 01 07 Odpady z gospodarki leśnej

02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje niebezpieczne

02 01 09 Odpady agrochemikaliów inne niż wymienione w 02 01 08

02 01 10 Odpady metalowe

02 01 80* Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne

02 01 81 Zwierzęta padłe i odpadowa tkanka zwierzęca stanowiące materiał szczególnego i wysokiego ryzyka inne niż wymienione w 02 01 80

02 01 82 Zwierzęta padłe i ubite z konieczności

02 01 83 Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99 Inne niewymienione odpady

02 02 - Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego

02 02 01 Odpady z mycia i przygotowywania surowców

02 02 02 Odpadowa tkanka zwierzęca

02 02 03 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 02 04 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 02 80* Odpadowa tkanka zwierzęca wykazująca właściwości niebezpieczne

02 02 81 Odpadowa tkanka zwierzęca stanowiąca materiał szczególnego i wysokiego ryzyka, w tym odpady z produkcji pasz mięsno-kostnych inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 82 Odpady z produkcji mączki rybnej inne niż wymienione w 02 02 80

02 02 99 Inne niewymienione odpady

02 03 - Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 01 Szlamy z mycia, oczyszczania, obierania, odwirowywania i oddzielania surowców

02 03 02 Odpady konserwantów

02 03 03 Odpady poekstrakcyjne

02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 03 80 Wytłoki, osady i inne odpady z przetwórstwa produktów roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)

02 03 81 Odpady z produkcji pasz roślinnych

02 03 82 Odpady tytoniowe

02 03 99 Inne niewymienione odpady

02 04 - Odpady z przemysłu cukrowniczego

02 04 01 Osady z oczyszczania i mycia buraków

02 04 02 Nienormatywny węglan wapnia oraz kreda cukrownicza (wapno defekacyjne)

02 04 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 04 80 Wysłodki

02 04 99 Inne niewymienione odpady

02 05 - Odpady z przemysłu mleczarskiego

02 05 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia oraz przetwarzania

02 05 02 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 05 80 Odpadowa serwatka

02 05 99 Inne niewymienione odpady

02 06 - Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02 Odpady konserwantów

02 06 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 06 80 Nieprzydatne do wykorzystania tłuszcze spożywcze

02 06 99 Inne niewymienione odpady

02 07 - Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 01 Odpady z mycia, oczyszczania i mechanicznego rozdrabniania surowców

02 07 02 Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03 Odpady z procesów chemicznych

02 07 04 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 05 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

02 07 80 Wytłoki, osady moszczowe i pofermentacyjne, wywary

02 07 99 Inne niewymienione odpady

03 01 - Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01 Odpady kory i korka

03 01 04* Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 01 80* Odpady z chemicznej przeróbki drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 01 81 Odpady z chemicznej przeróbki drewna inne niż wymienione w 03 01 80

03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

03 01 99 Inne niewymienione odpady

03 02 - Odpady powstające przy konserwacji drewna

03 02 01* Środki do konserwacji i impregnacji drewna niezawierające związków chlorowcoorganicznych

03 02 02* Środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające związki chlorowcoorganiczne

03 02 03* Metaloorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 04* Nieorganiczne środki do konserwacji i impregnacji drewna

03 02 05* Inne środki do konserwacji i impregnacji drewna zawierające substancje niebezpieczne

03 02 99 Inne niewymienione odpady

03 03 - Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01 Odpady z kory i drewna

03 03 02 Osady wapienne i szlamy z ługu zielonego (z przetwarzania ługu czarnego)

03 03 05 Szlamy z odbarwiania makulatury

03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08 Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

03 03 09 Odpady szlamu wapiennego (pokaustyzacyjnego)

03 03 10 Odpady z włókna, szlamy z włókien, wypełniaczy i powłok pochodzące z mechanicznej separacji

03 03 11 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 03 03 10

03 03 80 Szlamy z procesów bielenia podchlorynem lub chlorem

03 03 81 Szlamy z innych procesów bielenia

03 03 99 Inne niewymienione odpady

04 01 - Odpady z przemysłu skórzanego i futrzarskiego

04 01 01 Odpady z mizdrowania (odzierki i dwoiny wapniowe)

04 01 02 Odpady z wapnienia

04 01 03* Odpady z odtłuszczania zawierające rozpuszczalniki (bez fazy ciekłej)

04 01 04 Brzeczka garbująca zawierająca chrom

04 01 05 Brzeczka garbująca niezawierająca chromu

04 01 06 Osady zawierające chrom, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 07 Osady niezawierające chromu, zwłaszcza z zakładowych oczyszczalni ścieków

04 01 08 Odpady skóry wygarbowanej zawierające chrom (wióry, obcinki, pył ze szlifowania skór)

04 01 09 Odpady z polerowania i wykańczania

04 01 99 Inne niewymienione odpady

04 02 - Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 09 Odpady materiałów złożonych (np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery)

04 02 10 Substancje organiczne z produktów naturalnych (np. tłuszcze, woski)

04 02 14* Odpady z wykańczania zawierające rozpuszczalniki organiczne

04 02 15 Odpady z wykańczania inne niż wymienione w 04 02 14

04 02 16* Barwniki i pigmenty zawierające substancje niebezpieczne

04 02 17 Barwniki i pigmenty inne niż wymienione w 04 02 16

04 02 19* Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

04 02 20 Odpady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 04 02 19

04 02 21 Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22 Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

04 02 80 Odpady z mokrej obróbki wyrobów tekstylnych

04 02 99 Inne niewymienione odpady

05 01 - Odpady z przeróbki (np. rafinacji) ropy naftowej

05 01 02* Osady z odsalania

05 01 03* Osady z dna zbiorników

05 01 04* Kwaśne szlamy z procesów alkilowania

05 01 05* Wycieki ropy naftowej

05 01 06* Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń

05 01 07* Kwaśne smoły

05 01 08* Inne smoły

05 01 09* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

05 01 10 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 05 01 09

05 01 11* Odpady z alkalicznego oczyszczania paliw

05 01 12* Ropa naftowa zawierająca kwasy

05 01 13 Osady z uzdatniania wody kotłowej

05 01 14 Odpady z kolumn chłodniczych

05 01 15* Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły)

05 01 16 Odpady zawierające siarkę z odsiarczania ropy naftowej

05 01 17 Bitum

05 01 99 Inne niewymienione odpady

05 06 - Odpady z pirolitycznej przeróbki węgla

05 06 01* Kwaśne smoły

05 06 03* Inne smoły

05 06 04 Odpady z kolumn chłodniczych

05 06 80* Odpady ciekłe zawierające fenole

05 06 99 Inne niewymienione odpady

05 07 - Odpady z oczyszczania i transportu gazu ziemnego

05 07 01* Osady zawierające rtęć

05 07 02 Odpady zawierające siarkę

05 07 99 Inne niewymienione odpady

06 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania kwasów nieorganicznych

06 01 01* Kwas siarkowy i siarkawy

06 01 02* Kwas chlorowodorowy

06 01 03* Kwas fluorowodorowy

06 01 04* Kwas fosforowy i fosforawy

06 01 05* Kwas azotowy i azotawy

06 01 06* Inne kwasy

06 01 99 Inne niewymienione odpady

06 02 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania wodorotlenków

06 02 01* Wodorotlenek wapniowy

06 02 03* Wodorotlenek amonowy

06 02 04* Wodorotlenek sodowy i potasowy

06 02 05* Inne wodorotlenki

06 02 99 Inne niewymienione odpady

06 03 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania soli i ich roztworów oraz tlenków metali

06 03 11* Sole i roztwory zawierające cyjanki

06 03 13* Sole i roztwory zawierające metale ciężkie

06 03 14 Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15* Tlenki metali zawierające metale ciężkie

06 03 16 Tlenki metali inne niż wymienione w 06 03 15

06 03 99 Inne niewymienione odpady

06 04 Odpady zawierające metale inne niż wymienione w 06 03

06 04 03* Odpady zawierające arsen

06 04 04* Odpady zawierające rtęć

06 04 05* Odpady zawierające inne metale ciężkie

06 04 99 Inne niewymienione odpady

06 05 - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

06 05 02* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

06 05 03 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 06 05 02

06 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania związków siarki oraz z chemicznych procesów przetwórstwa siarki i odsiarczania

06 06 02* Odpady zawierające niebezpieczne siarczki

06 06 03 Odpady zawierające siarczki inne niż wymienione w 06 06 02

06 06 99 Inne niewymienione odpady

06 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chlorowców oraz z chemicznych procesów przetwórstwa chloru

06 07 01* Odpady azbestowe z elektrolizy

06 07 02* Węgiel aktywny z produkcji chloru

06 07 03* Osady siarczanu baru zawierające rtęć

06 07 04* Roztwory i kwasy (np. kwas siarkowy)

06 07 99 Inne niewymienione odpady

06 08 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania krzemu oraz pochodnych krzemu

06 08 02* Odpady zawierające niebezpieczne chlorosilany

06 08 99 Inne niewymienione odpady

06 09 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów fosforowych oraz z chemicznych procesów przetwórstwa fosforu

06 09 02 Żużel fosforowy

06 09 03* Poreakcyjne odpady związków wapnia zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

06 09 04 Poreakcyjne odpady związków wapnia inne niż wymienione w 06 09 03 i 06 09 80

06 09 80 Fosfogipsy

06 09 81 Fosfogipsy wymieszane z żużlami, popiołami paleniskowymi i pyłami z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

06 09 99 Inne niewymienione odpady

06 10 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania chemikaliów azotowych, z chemicznych procesów przetwórstwa azotu oraz z produkcji nawozów azotowych i innych

06 10 02* Odpady zawierające substancje niebezpieczne

06 10 99 Inne niewymienione odpady

06 11 - Odpady z produkcji pigmentów oraz zmętniaczy nieorganicznych

06 11 01 Poreakcyjne odpady związków wapnia z produkcji dwutlenku tytanu

06 11 80 Odpady z produkcji związków cyrkonu

06 11 81 Odpady z produkcji związków chromu

06 11 82 Odpady z produkcji związków kobaltu

06 11 83 Odpadowy siarczan żelazowy

06 11 99 Inne niewymienione odpady

06 13 - Odpady z innych nieorganicznych procesów chemicznych

06 13 01* Nieorganiczne środki ochrony roślin, środki do konserwacji drewna oraz inne biocydy

06 13 02* Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

06 13 03 Czysta sadza

06 13 04* Odpady z przetwarzania azbestu

06 13 05* Sadza zawierająca lub zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi

06 13 99 Inne niewymienione odpady

07 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania podstawowych produktów przemysłu chemii organicznej

07 01 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 01 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 01 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 01 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 01 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 01 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 01 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 01 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 01 11

07 01 80 Wapno pokarbidowe niezawierające substancji niebezpiecznych (inne niż wymienione w 07 01 08)

07 01 99 Inne niewymienione odpady

07 02 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 02 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 02 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 02 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 02 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 02 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 02 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 02 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 02 11

07 02 13 Odpady tworzyw sztucznych

07 02 14* Odpady z dodatków zawierające substancje niebezpieczne (np. plastyfikatory, stabilizatory)

07 02 15 Odpady z dodatków inne niż wymienione w 07 02 14

07 02 16* Odpady zawierające niebezpieczne silikony

07 02 17 Odpady zawierające silikony inne niż wymienione w 07 02 16

07 02 80 Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 02 99 Inne niewymienione odpady

07 03 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych barwników oraz pigmentów (z wyłączeniem podgrupy 06 11)

07 03 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 03 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 03 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 03 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 03 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 03 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 03 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 03 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 03 11

07 03 99 Inne niewymienione odpady

07 04 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów

07 04 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 04 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 04 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 04 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 04 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 04 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 04 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 04 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 04 11

07 04 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 04 80* Przeterminowane środki ochrony roślin

07 04 81 Przeterminowane środki ochrony roślin inne niż wymienione w 07 04 80

07 04 99 Inne niewymienione odpady

07 05 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farmaceutyków

07 05 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 05 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 05 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 05 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 05 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 05 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 05 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 05 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 05 11

07 05 13* Odpady stałe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 14 Odpady stałe inne niż wymienione w 07 05 13

07 05 80* Odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

07 05 81 Odpady ciekłe inne niż wymienione w 07 05 80

07 05 99 Inne niewymienione odpady

07 06 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 06 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 06 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 06 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 06 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 06 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 06 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 06 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 06 11

07 06 80 Ziemia bieląca z rafinacji oleju

07 06 81 Zwroty kosmetyków i próbek

07 06 99 Inne niewymienione odpady

07 07 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych niewymienionych produktów chemicznych

07 07 01* Wody popłuczne i ługi macierzyste

07 07 03* Rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 04* Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

07 07 07* Pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne zawierające związki chlorowców

07 07 08* Inne pozostałości podestylacyjne i poreakcyjne

07 07 09* Zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne zawierające związki chlorowców

07 07 10* Inne zużyte sorbenty i osady pofiltracyjne

07 07 11* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

07 07 12 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 07 07 11

07 07 99 Inne niewymienione odpady

08 01 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania oraz usuwania farb i lakierów

08 01 11* Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 12 Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11

01 13* Szlamy z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 14 Szlamy z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 13

08 01 15* Szlamy wodne zawierające farby i lakiery zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 16 Szlamy wodne zawierające farby i lakiery inne niż wymienione w 08 01 15

08 01 17* Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 18 Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

08 01 19* Zawiesiny wodne farb lub lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 01 20 Zawiesiny wodne farb lub lakierów inne niż wymienione w 08 01 19

08 01 21* Zmywacz farb lub lakierów

08 01 99 Inne niewymienione odpady

08 02 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania innych powłok (w tym materiałów ceramicznych)

08 02 01 Odpady proszków powlekających

08 02 02 Szlamy wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 03 Zawiesiny wodne zawierające materiały ceramiczne

08 02 99 Inne niewymienione odpady

08 03 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania farb drukarskich

08 03 07 Szlamy wodne zawierające farby drukarskie

08 03 08 Odpady ciekłe zawierające farby drukarskie

08 03 12* Odpady farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 13 Odpady farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 12

08 03 14* Szlamy farb drukarskich zawierające substancje niebezpieczne

08 03 15 Szlamy farb drukarskich inne niż wymienione w 08 03 14

08 03 16* Zużyte roztwory trawiące

08 03 17* Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

08 03 18 Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

08 03 19* Zdyspergowany olej zawierający substancje niebezpieczne

08 03 80 Zdyspergowany olej inny niż wymieniony w 08 03 19

08 03 99 Inne niewymienione odpady

08 04 - Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania klejów oraz szczeliw (w tym środki do impregnacji wodoszczelnej)

08 04 09* Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 10 Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

08 04 11* Osady z klejów i szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 12 Osady z klejów i szczeliw inne niż wymienione w 08 04 11

08 04 13* Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 14 Uwodnione szlamy klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 13

08 04 15* Odpady ciekłe klejów lub szczeliw zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

08 04 16 Odpady ciekłe klejów lub szczeliw inne niż wymienione w 08 04 15

08 04 17* Olej żywiczny

08 04 99 Inne niewymienione odpady

08 05 - Odpady nieujęte w innych podgrupach grupy 08

08 05 01* Odpady izocyjanianów

09 01 - Odpady z przemysłu fotograficznego i usług fotograficznych

09 01 01* Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

09 01 02* Wodne roztwory wywoływaczy do płyt offsetowych

09 01 03* Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

09 01 04* Roztwory utrwalaczy

09 01 05* Roztwory wybielaczy i kąpieli wybielająco-utrwalających

09 01 06* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające srebro

09 01 07 Błony i papier fotograficzny zawierające srebro lub związki srebra

09 01 08 Błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

09 01 10 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku bez baterii

09 01 11* Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie wymienione w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03

09 01 12 Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku zawierające baterie inne niż wymienione w 09 01 11

09 01 13* Odpady ciekłe z zakładowej regeneracji srebra inne niż wymienione w 09 01 06

09 01 80* Przeterminowane odczynniki fotograficzne

09 01 99 Inne niewymienione odpady

10 01 - Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw (z wyłączeniem grupy 19)

10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)

10 01 02 Popioły lotne z węgla

10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej

10 01 04* Popioły lotne i pyły z kotłów z paliw płynnych

10 01 05 Stałe odpady z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych

10 01 07 Produkty z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych odprowadzane w postaci szlamu

10 01 09* Kwas siarkowy

10 01 13* Popioły lotne z emulgowanych węglowodorów stosowanych jako paliwo

10 01 14* Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 15 Popioły paleniskowe, żużle i pyły z kotłów ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 14

10 01 16* Popioły lotne ze współspalania zawierające substancje niebezpieczne

10 01 17 Popioły lotne ze współspalania inne niż wymienione w 10 01 16

10 01 18* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 01 19 Odpady z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 01 21 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 01 20

10 01 22* Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów zawierające substancje niebezpieczne

10 01 23 Uwodnione szlamy z czyszczenia kotłów inne niż wymienione w 10 01 22

10 01 24 Piaski ze złóż fluidalnych (z wyłączeniem 10 01 82)

10 01 25 Odpady z przechowywania i przygotowania paliw dla opalanych węglem elektrowni

10 01 26 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej

10 01 80 Mieszanki popiołowo-żużlowe z mokrego odprowadzania odpadów paleniskowych

10 01 81 Mikrosfery z popiołów lotnych

10 01 82 Mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (metody suche i półsuche odsiarczania spalin oraz spalanie w złożu fluidalnym)

10 01 99 Inne niewymienione odpady

10 02 - Odpady z hutnictwa żelaza i stali

10 02 01 Żużle z procesów wytapiania (wielkopiecowe, stalownicze)

10 02 02 Nieprzerobione żużle z innych procesów

10 02 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 08 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 07

10 02 10 Zgorzelina walcownicza

10 02 11* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 02 12 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 02 11

10 02 13* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 02 14 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 02 13

10 02 15 Inne szlamy i osady pofiltracyjne

10 02 80 Zgary z hutnictwa żelaza

10 02 81 Odpadowy siarczan żelazawy

10 02 99 Inne niewymienione odpady

10 03 - Odpady z hutnictwa aluminium

10 03 02 Odpadowe anody

10 03 04* Żużle z produkcji pierwotnej

10 03 05 Odpady tlenku glinu

10 03 08* Słone żużle z produkcji wtórnej

10 03 09* Czarne kożuchy żużlowe z produkcji wtórnej

10 03 15* Zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 03 16 Zgary z wytopu inne niż wymienione w 10 03 15

10 03 17* Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 03 18 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 03 17

10 03 19* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 20 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 19

10 03 21* Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) zawierające substancje niebezpieczne

10 03 22 Inne cząstki stałe i pyły (łącznie z pyłami z młynów kulowych) inne niż wymienione w 10 03 21

10 03 23* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 24 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 23

10 03 25* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 26 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 03 25

10 03 27* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 03 28 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 03 27

10 03 29* Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych zawierające substancje niebezpieczne

10 03 30 Odpady z przetwarzania słonych żużli i czarnych kożuchów żużlowych inne niż wymienione w 10 03 29

10 03 99 Inne niewymienione odpady

10 04 - Odpady z hutnictwa ołowiu

10 04 01* Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 02* Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 04 03* Wapno zawierające związki arsenu (arsenian wapniowy)

10 04 04* Pyły z gazów odlotowych

10 04 05* Inne cząstki i pyły

10 04 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 04 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 04 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 04 09

10 04 99 Inne niewymienione odpady

10 05 - Odpady z hutnictwa cynku

10 05 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej (z wyłączeniem 10 05 80)

10 05 03* Pyły z gazów odlotowych

10 05 04 Inne cząstki i pyły

10 05 05* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 06* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 05 08* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 05 09 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 05 08

10 05 10* Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 05 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 05 10

10 05 80 Żużle granulowane z pieców szybowych oraz żużle z pieców obrotowych

10 05 99 Inne niewymienione odpady

10 06 - Odpady z hutnictwa miedzi

10 06 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 06 03* Pyły z gazów odlotowych

10 06 04 Inne cząstki i pyły

10 06 06* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 07* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 06 09* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 06 10 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 06 09

10 06 80 Żużle szybowe i granulowane

10 06 99 Inne niewymienione odpady

10 07 - Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 Odpady z hutnictwa srebra, złota i platyny

10 07 01 Żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 02 Kożuchy żużlowe i zgary z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 07 03 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 04 Inne cząstki i pyły

10 07 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 07 07* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 07 08 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 07 07

10 07 99 Inne niewymienione odpady

10 08 - Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych

10 08 04 Cząstki i pyły

10 08 08* Słone żużle z produkcji pierwotnej i wtórnej

10 08 09 Inne żużle

10 08 10* Kożuchy żużlowe i zgary z wytopu o właściwościach palnych lub wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne w niebezpiecznych ilościach

10 08 11 Kożuchy żużlowe i zgary inne niż wymienione w 10 08 10

10 08 12* Odpady zawierające smołę z produkcji anod

10 08 13 Odpady zawierające węgiel z produkcji anod inne niż wymienione w 10 08 12

10 08 14 Odpadowe anody

10 08 15* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 16 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 15

10 08 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 08 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 08 17

10 08 19* Odpady z uzdatniania wody chłodzącej zawierające oleje

10 08 20 Odpady z uzdatniania wody chłodzącej inne niż wymienione w 10 08 19

10 08 99 Inne niewymienione odpady

10 09 - Odpady z odlewnictwa żelaza

10 09 03 Żużle odlewnicze

10 09 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 09 05

10 09 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 09 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 09 07

09 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 09 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 09 09

10 09 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 09 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 09 11

10 09 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 09 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 09 13

10 09 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 09 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 09 15

10 09 80 Wybrakowane wyroby żeliwne

10 09 99 Inne niewymienione odpady

10 10 - Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych

10 10 03 Zgary i żużle odlewnicze

10 10 05* Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 06 Rdzenie i formy odlewnicze przed procesem odlewania inne niż wymienione w 10 10 05

10 10 07* Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania zawierające substancje niebezpieczne

10 10 08 Rdzenie i formy odlewnicze po procesie odlewania inne niż wymienione w 10 10 07

10 10 09* Pyły z gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 10 10 Pyły z gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 10 09

10 10 11* Inne cząstki stałe zawierające substancje niebezpieczne

10 10 12 Inne cząstki stałe niż wymienione w 10 10 11

10 10 13* Odpadowe środki wiążące zawierające substancje niebezpieczne

10 10 14 Odpadowe środki wiążące inne niż wymienione w 10 10 13

10 10 15* Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów

10 10 16 Odpady środków do wykrywania pęknięć odlewów inne niż wymienione w 10 10 15

10 10 99 Inne niewymienione odpady

10 11 - Odpady z hutnictwa szkła

10 11 03 Odpady włókna szklanego i tkanin z włókna szklanego

10 11 05 Cząstki i pyły

10 11 09* Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej zawierające substancje niebezpieczne

10 11 10 Odpady z przygotowania mas wsadowych inne niż wymienione w 10 11 09

10 11 11* Szkło odpadowe w postaci małych cząstek i proszku szklanego zawierające metale ciężkie (np. z lamp elektronopromieniowych)

10 11 12 Szkło odpadowe inne niż wymienione w 10 11 11

10 11 13* Szlamy z polerowania i szlifowania szkła zawierające substancje niebezpieczne

10 11 14 Szlamy z polerowania i szlifowania szkła inne niż wymienione w 10 11 13

10 11 15* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 16 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 15

10 11 17* Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 11 18 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 11 17

10 11 19* Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

10 11 20 Odpady stałe z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 10 11 19

10 11 80 Szlamy fluorokrzemianowe

10 11 81* Odpady zawierające azbest

10 11 99 Inne niewymienione odpady

10 12 - Odpady z produkcji wyrobów ceramiki budowlanej, szlachetnej i ogniotrwałej (wyrobów ceramicznych, cegieł, płytek i produktów budowlanych)

10 12 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 12 03 Cząstki i pyły

10 12 05 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 12 06 Zużyte formy

10 12 08 Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

10 12 09* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 12 10 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 12 09

10 12 11* Odpady ze szkliwienia zawierające metale ciężkie

10 12 12 Odpady ze szkliwienia inne niż wymienione w 10 12 11

10 12 13 Szlamy z zakładowych oczyszczalni ścieków

10 12 99 Inne niewymienione odpady

10 13 - Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z nich wyrobów

10 13 01 Odpady z przygotowania mas wsadowych do obróbki termicznej

10 13 04 Odpady z produkcji wapna palonego i hydratyzowanego

10 13 06 Cząstki i pyły (z wyłączeniem 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07 Szlamy i osady pofiltracyjne z oczyszczania gazów odlotowych

10 13 09* Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

10 13 10 Odpady z produkcji elementów cementowo-azbestowych inne niż wymienione w 10 13 09

10 13 11 Odpady z cementowych materiałów kompozytowych inne niż wymienione w 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne

10 13 13 Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych inne niż wymienione w 10 13 12

10 13 14 Odpady betonowe i szlam betonowy

10 13 80 Odpady z produkcji cementu

10 13 81 Odpady z produkcji gipsu

10 13 82 Wybrakowane wyroby

10 13 99 Inne niewymienione odpady

10 14 - Odpady z krematoriów

10 14 01* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające rtęć

10 80 - Odpady z produkcji żelazostopów

10 80 01 Żużle z produkcji żelazokrzemu

10 80 02 Pyły z produkcji żelazokrzemu

10 80 03 Żużle z produkcji żelazochromu

10 80 04 Pyły z produkcji żelazochromu

10 80 05 Żużle z produkcji żelazomanganu

10 80 06 Pyły z produkcji żelazomanganu

10 80 99 Inne niewymienione odpady

11 01 - Odpady z obróbki i powlekania metali oraz innych materiałów (np. procesów galwanicznych, cynkowania, wytrawiania, fosforanowania, alkalicznego odtłuszczania, anodowania)

11 01 05* Kwasy trawiące

11 01 06* Odpady zawierające kwasy inne niż wymienione w 11 01 05

11 01 07* Alkalia trawiące

11 01 08* Osady i szlamy z fosforanowania

11 01 09* Szlamy i osady pofiltracyjne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 10 Szlamy i osady pofiltracyjne inne niż wymienione w 11 01 09

11 01 11* Wody popłuczne zawierające substancje niebezpieczne

11 01 12 Wody popłuczne inne niż wymienione w 11 01 11

11 01 13* Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

11 01 14 Odpady z odtłuszczania inne niż wymienione w 11 01 13

11 01 15* Odcieki i szlamy z systemów membranowych lub systemów wymiany jonowej zawierające substancje niebezpieczne

11 01 16* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

11 01 98* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 01 99 Inne niewymienione odpady

11 02 - Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych

11 02 02* Szlamy z hydrometalurgii cynku (w tym jarozyt i getyt)

11 02 03 Odpady z produkcji anod dla procesów elektrolizy

11 02 05* Odpady z hydrometalurgii miedzi zawierające substancje niebezpieczne

11 02 06 Odpady z hydrometalurgii miedzi inne niż wymienione w 11 02 05

11 02 07* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

11 02 99 Inne niewymienione odpady

11 03 - Szlamy i odpady stałe z procesów odpuszczania stali

11 03 01* Odpady zawierające cyjanki

11 03 02* Inne odpady

11 05 - Odpady z wysokotemperaturowych procesów galwanizowania

11 05 01 Cynk twardy

11 05 02 Popiół cynkowy

11 05 03* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

11 05 04* Zużyty topnik

11 05 99 Inne niewymienione odpady

12 01 - Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01 Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 02 Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów

12 01 03 Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych

12 01 04 Cząstki i pyły metali nieżelaznych

12 01 05 Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

12 01 06* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali zawierające chlorowce (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 07* Odpadowe oleje mineralne z obróbki metali niezawierające chlorowców (z wyłączeniem emulsji i roztworów)

12 01 08* Odpadowe emulsje i roztwory olejowe z obróbki metali zawierające chlorowce

12 01 09* Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali niezawierające chlorowców

12 01 10* Syntetyczne oleje z obróbki metali

12 01 12* Zużyte woski i tłuszcze

12 01 13 Odpady spawalnicze

12 01 14* Szlamy z obróbki metali zawierające substancje niebezpieczne

12 01 15 Szlamy z obróbki metali inne niż wymienione w 12 01 14

12 01 16* Odpady poszlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 17 Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16

12 01 18* Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np. szlamy ze szlifowania, gładzenia i pokrywania)

12 01 19* Oleje z obróbki metali łatwo ulegające biodegradacji

12 01 20* Zużyte materiały szlifierskie zawierające substancje niebezpieczne

12 01 21 Zużyte materiały szlifierskie inne niż wymienione w 12 01 20

12 01 99 Inne niewymienione odpady

12 03 - Odpady z odtłuszczania wodą i parą (z wyłączeniem grupy 11)

12 03 01* Wodne ciecze myjące

12 03 02* Odpady z odtłuszczania parą

13 01 - Odpadowe oleje hydrauliczne

13 01 01* Oleje hydrauliczne zawierające PCB

13 01 04* Emulsje olejowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 05* Emulsje olejowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 09* Mineralne oleje hydrauliczne zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 01 10* Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 01 11* Syntetyczne oleje hydrauliczne

13 01 12* Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji

13 01 13* Inne oleje hydrauliczne

13 02 - Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 04* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne

13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 02 06* Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 07* Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji

13 02 08* Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 03 - Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 03 01* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory i nośniki ciepła zawierające PCB

13 03 06* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła zawierające związki chlorowcoorganiczne inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 07* Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych

13 03 08* Syntetyczne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła inne niż wymienione w 13 03 01

13 03 09* Oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła łatwo ulegające biodegradacji

13 03 10* Inne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła

13 04 - Oleje zęzowe

13 04 01* Oleje zęzowe ze statków żeglugi śródlądowej

13 04 02* Oleje zęzowe z nabrzeży portowych

13 04 03* Oleje zęzowe ze statków morskich

13 05 - Odpady z odwadniania olejów w separatorach

13 05 01* Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 05 02* Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

13 05 03* Szlamy z kolektorów

13 05 06* Olej z odwadniania olejów w separatorach

13 05 07* Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

13 05 08* Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

13 07 - Odpady paliw ciekłych

13 07 01* Olej opałowy i olej napędowy

13 07 02* Benzyna

13 07 03* Inne paliwa (włącznie z mieszaninami)

13 08 - Odpady olejowe nieujęte w innych podgrupach

13 08 01* Szlamy lub emulsje z odsalania

13 08 02* Inne emulsje

13 08 80 Zaolejone odpady stałe ze statków

13 08 99* Inne niewymienione odpady

14 06 - Odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelentów w pianach lub aerozolach

14 06 01* Freony, HCFC, HFC

14 06 02* Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 03* Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

14 06 04* Szlamy i odpady stałe zawierające rozpuszczalniki chlorowcoorganiczne

14 06 05* Szlamy i odpady stałe zawierające inne rozpuszczalniki

15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03 Opakowania z drewna

15 01 04 Opakowania z metali

15 01 05 Opakowania wielomateriałowe

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07 Opakowania ze szkła

15 01 09 Opakowania z tekstyliów

15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

15 01 11* Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

15 02 - Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02* Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03 Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

16 01 - Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03 Zużyte opony

16 01 04* Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy

16 01 06 Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów

16 01 07* Filtry olejowe

16 01 08* Elementy zawierające rtęć

16 01 09* Elementy zawierające PCB

16 01 10* Elementy wybuchowe (np. poduszki powietrzne)

16 01 11* Okładziny hamulcowe zawierające azbest

16 01 12 Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

16 01 13* Płyny hamulcowe

16 01 14* Płyny zapobiegające zamarzaniu zawierające niebezpieczne substancje

16 01 15 Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14

16 01 16 Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17 Metale żelazne

16 01 18 Metale nieżelazne

16 01 19 Tworzywa sztuczne

16 01 20 Szkło

16 01 21*Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22 Inne niewymienione elementy

16 01 99 Inne niewymienione odpady

16 02 - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 09* Transformatory i kondensatory zawierające PCB

16 02 10* Zużyte urządzenia zawierające PCB albo nimi zanieczyszczone inne niż wymienione w 16 02 09

16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 12* Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest

16 02 13* Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy5) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14 Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 02 15* Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte ze zużytych urządzeń

16 02 16 Elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

16 03 - Partie produktów nieodpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 03* Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 04 Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 05* Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

16 03 06 Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

16 03 07* Rtęć metaliczna

16 03 80 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 04 - Odpady materiałów wybuchowych

16 04 01* Odpadowa amunicja

16 04 02* Odpadowe wyroby pirotechniczne (np. ognie sztuczne)

16 04 03* Inne materiały wybuchowe

16 05 - Gazy w pojemnikach ciśnieniowych i zużyte chemikalia

16 05 04* Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

16 05 05 Gazy w pojemnikach inne niż wymienione w 16 05 04

16 05 06* Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

16 05 07* Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 08* Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne (np. przeterminowane odczynniki chemiczne)

16 05 09 Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

16 06 - Baterie i akumulatory

16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe

16 06 03* Baterie zawierające rtęć

16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05 Inne baterie i akumulatory

16 06 06* Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

16 07 - Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13)

16 07 08* Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

16 07 09* Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

16 07 99 Inne niewymienione odpady

16 08 - Zużyte katalizatory

16 08 01 Zużyte katalizatory zawierające złoto, srebro, ren, rod, pallad, iryd lub platynę (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 02* Zużyte katalizatory zawierające niebezpieczne metale przejściowe lub ich niebezpieczne związki

16 08 03 Zużyte katalizatory zawierające metale przejściowe lub ich związki inne niż wymienione w 16 08 02

16 08 04 Zużyte katalizatory stosowane do katalitycznego krakingu w procesie fluidyzacyjnym (z wyłączeniem 16 08 07)

16 08 05* Zużyte katalizatory zawierające kwas fosforowy

16 08 06* Zużyte ciecze stosowane jako katalizatory

16 08 07* Zużyte katalizatory zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

16 09 - Substancje utleniające

16 09 01* Nadmanganiany (np. nadmanganian potasowy)

16 09 02* Chromiany (np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy)

16 09 03* Nadtlenki (np. nadtlenek wodoru)

16 09 04* Inne niewymienione substancje utleniające

16 10 - Uwodnione odpady ciekłe przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania poza miejscami ich powstawania

16 10 01* Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne

16 10 02 Uwodnione odpady ciekłe inne niż wymienione w 16 10 01

16 10 03* Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) zawierające substancje niebezpieczne

16 10 04 Stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) inne niż wymienione w 16 10 03

16 11 - Odpady z okładzin piecowych i materiały ogniotrwałe

16 11 01* Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 02 Węglopochodne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 01

16 11 03* Inne okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 04 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów metalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 03

16 11 05* Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych zawierające substancje niebezpieczne

16 11 06 Okładziny piecowe i materiały ogniotrwałe z procesów niemetalurgicznych inne niż wymienione w 16 11 05

16 80 - Odpady różne

16 80 01 Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

16 81 - Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych

16 81 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 81 02 Odpady inne niż wymienione w 16 81 01

16 82 - Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych

16 82 01* Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne

16 82 02 Odpady inne niż wymienione w 16 82 01

17 01 - Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika

17 01 01Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

17 01 02 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

17 01 06*Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontów i przebudowy dróg

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 - Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkło

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. drewniane podkłady kolejowe)

17 03 - Mieszanki bitumiczne, smoła i produkty smołowe

17 03 01* Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

17 03 02 Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

17 03 03* Smoła i produkty smołowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 - Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali

17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Ołów

17 04 04 Cynk

17 04 05 Żelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 05 - Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z pogłębiania inny niż wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne

17 05 08 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 17 05 07

17 06 - Materiały izolacyjne oraz materiały budowlane zawierające azbest

17 06 01* Materiały izolacyjne zawierające azbest

17 06 03* Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05* Materiały budowlane zawierające azbest

17 08 -Materiały budowlane zawierające gips

17 08 01* Materiały budowlane zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 08 02 Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

17 09 - Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 01* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć

17 09 02* Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice, szczelne zespoły okienne, kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne

17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

18 01 - Odpady z opieki okołoporodowej, diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)

18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego

18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych

18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80

18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

18 02 - Odpady z badań, diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 02* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt

18 02 03 Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 05* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne

18 02 06 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 07* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

18 02 08 Leki inne niż wymienione w 18 02 07

19 01 - Odpady ze spalarni odpadów, w tym z instalacji do pirolizy odpadów

19 01 02 Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych

19 01 05* Osady filtracyjne (np. placek filtracyjny) z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 06* Szlamy i inne odpady uwodnione z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 07* Odpady stałe z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 10* Zużyty węgiel aktywny z oczyszczania gazów odlotowych

19 01 11* Żużle i popioły paleniskowe zawierające substancje niebezpieczne

19 01 12 Żużle i popioły paleniskowe inne niż wymienione w 19 01 11

19 01 13* Popioły lotne zawierające substancje niebezpieczne

19 01 14 Popioły lotne inne niż wymienione w 19 01 13

19 01 15* Pyły z kotłów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 16 Pyły z kotłów inne niż wymienione w 19 01 15

19 01 17* Odpady z pirolizy odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 01 18 Odpady z pirolizy odpadów inne niż wymienione w 19 01 17

19 01 19 Piaski ze złóż fluidalnych

19 01 99 Inne niewymienione odpady

19 02 - Odpady z fizykochemicznej przeróbki odpadów (w tym usuwanie chromu, usuwanie cyjanków, neutralizacja)

19 02 03 Wstępnie przemieszane odpady składające się wyłącznie z odpadów innych niż niebezpieczne

19 02 04* Wstępnie przemieszane odpady składające się z co najmniej jednego rodzaju odpadów niebezpiecznych

19 02 05* Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 02 06 Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów inne niż wymienione w 19 02 05

19 02 07* Oleje i koncentraty z separacji

19 02 08* Ciekłe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 09* Stałe odpady palne zawierające substancje niebezpieczne

19 02 10 Odpady palne inne niż wymienione w 19 02 08 lub 19 02 09

19 02 11* Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

19 02 99 Inne niewymienione odpady

19 03 - Odpady stabilizowane lub zestalone

19 03 04* Odpady niebezpieczne częściowo stabilizowane, inne niż wymienione w 19 03 08

19 03 05 Odpady stabilizowane inne niż wymienione w 19 03 04

19 03 06* Odpady niebezpieczne zestalone

19 03 07 Odpady zestalone inne niż wymienione w 19 03 06

19 03 08* Częściowo stabilizowana rtęć

19 04 - Odpady zeszklone i z procesów zeszkliwiania

19 04 01 Zeszklone odpady

19 04 02* Popioły lotne i inne odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 04 03* Niezeszklona faza stała

19 04 04 Ciekłe odpady z procesów zeszkliwiania

19 05 - Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych (kompostowania)

19 05 01 Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

19 05 02 Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

19 05 03 Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

19 05 99 Inne niewymienione odpady

19 06 - Odpady z beztlenowego rozkładu odpadów

19 06 03 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 04 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów komunalnych

19 06 05 Ciecze z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 06 Przefermentowane odpady z beztlenowego rozkładu odpadów zwierzęcych i roślinnych

19 06 99 Inne niewymienione odpady

19 08 - Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach

19 08 01 Skratki

19 08 02 Zawartość piaskowników

19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe

19 08 06* Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 08 07* Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 08 08* Odpady z systemów membranowych zawierające metale ciężkie

19 08 09 Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda zawierające wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze

19 08 10* Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji olej/woda inne niż wymienione w 19 08 09

19 08 11* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 12 Szlamy z biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 11

19 08 13* Szlamy zawierające substancje niebezpieczne z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych

19 08 14 Szlamy z innego niż biologiczne oczyszczania ścieków przemysłowych inne niż wymienione w 19 08 13

19 08 99 Inne niewymienione odpady

19 09 - Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 09 01 Odpady stałe ze wstępnej filtracji i skratki

19 09 02 Osady z klarowania wody

19 09 03 Osady z dekarbonizacji wody

19 09 04 Zużyty węgiel aktywny

19 09 05 Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

19 09 06 Roztwory i szlamy z regeneracji wymienników jonitowych

19 09 99 Inne niewymienione odpady

19 10 - Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01 Odpady żelaza i stali

19 10 02 Odpady metali nieżelaznych

19 10 03* Lekka frakcja i pyły zawierające substancje niebezpieczne

19 10 04 Lekka frakcja i pyły inne niż wymienione w 19 10 03

19 10 05* Inne frakcje zawierające substancje niebezpieczne

19 10 06 Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 11 - Odpady z regeneracji olejów

19 11 01* Zużyte filtry iłowe

19 11 02* Kwaśne smoły

19 11 03* Uwodnione odpady ciekłe

19 11 04* Alkaliczne odpady z oczyszczania paliw

19 11 05* Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne

19 11 06 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków inne niż wymienione w 19 11 05

19 11 07* Odpady z oczyszczania gazów odlotowych

19 11 99 Inne niewymienione odpady

19 12 - Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01 Papier i tektura

19 12 02 Metale żelazne

19 12 03 Metale nieżelazne

19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma

19 12 05 Szkło

19 12 06* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

19 12 07 Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08 Tekstylia

19 12 09 Minerały (np. piasek, kamienie)

19 12 10 Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 11* Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne

19 12 12 Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

19 13 - Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych

19 13 01* Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 02 Odpady stałe z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 01

19 13 03* Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi zawierające substancje niebezpieczne

19 13 04 Szlamy z oczyszczania gleby i ziemi inne niż wymienione w 19 13 03

19 13 05* Szlamy z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 06 Szlamy z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 05

19 13 07* Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne

19 13 08 Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych inne niż wymienione w 19 13 07

19 80 - Odpady z unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych nieujęte w innych podgrupach

19 80 01 Odpady po autoklawowaniu odpadów medycznych i weterynaryjnych

20 01 - Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01 Papier i tektura

20 01 02 Szkło

20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10 Odzież

20 01 11 Tekstylia

20 01 13* Rozpuszczalniki

20 01 14* Kwasy

20 01 15* Alkalia

20 01 17* Odczynniki fotograficzne

20 01 19* Środki ochrony roślin

20 01 21* Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

20 01 23* Urządzenia zawierające freony

20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne

20 01 26* Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25

20 01 27* Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne

20 01 28 Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 29*Detergenty zawierające substancje niebezpieczne

20 01 30 Detergenty inne niż wymienione w 20 01 29

20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35* Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki5)

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37* Drewno zawierające substancje niebezpieczne

20 01 38 Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39 Tworzywa sztuczne

20 01 40 Metale

20 01 41 Odpady z czyszczenia kominów (w tym zmiotki wentylacyjne)

20 01 80 Środki ochrony roślin inne niż wymienione w 20 01 19

20 01 99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

20 02 - Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 - Inne odpady komunalne

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

odbiór odpadów opalenica

Usługi

Lista naszych usług jest na bieżąco rozwijana.
drexit odbiór odpadów

Odbiór odpadów przemysłowych

DREXIT zajmuję się obsługą firm i instytucji związaną z odbiorem i przekazaniem do zagospodarowania odpadów przemysłowych, zgodnie z posiadanymi decyzjami i pozwoleniami

odbiór odpadów nowy tomyśl

Wynajem kontenerów

Na terenie Gminy Opalenica i okolic prowadzimy wynajem różnego typu i wielkości kontenerów przeznaczonych pod odpady gabarytowe, gruzowe i inne.

odbiór odpadów pniewy

Sprzedaż pojemników

Zajmujemy się sprzedażą pojemników na odpady komunalne : 120l, 240l, 1100l, specjalistycznych pojemników do odpadów zbieranych selektywnie oraz pojemników typu mauzer/ DPPL.

odbiór odpadów buk

Niszczenie dokumentów

Firma oferuje profesjonalne oraz w pełni bezpieczne usługi związane z niszczeniem dokumentów oraz innych nośników informacji

drexit odpady przemysłowe

Zamiatanie placów i ulic

DREXIT w swojej ofercie posiada usługę zamiatania placów, ulic, chodników oraz parkingów przy pomocy specjalistycznego sprzętu

odbiór odpadów przemysłowych wielkopolska

Usługi koszenia traw

Świadczymy profesjonalne usługi z zakresu pielęgnacji terenów zielonych, w tym: koszenie trawników, eliminacji wszelkiego rodzaju chwastów, zasadzenia nowych i formowanie aktualnych kompozycji zieleni

odbiór odpadów kuślin

Usługi transportowe

,

Świadczymy kompleksowe sługi w zakresie transportu, posiadając szeroką flotę pojazdów oraz wszelkie wymagane pozwolenia (w tym BDO)

Obsługiwane Gminy

odbiór odpadów opalenica

Nowy Tomyśl - Sektor II

Harmonogram PDF
nowy tomyśl odbiór odpadów

Skontaktuj się z namiTel: 502 460 650